Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2009

Βάσεις ΑΕΙ ΤΕΙ 2008

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ
http://www.in.gr/news/Reviews/Review497490/assets/2008_AEI-H-90.txt

http://www.in.gr/news/Reviews/Review497490/assets/2008_TEI-H-90.txt

Δεν υπάρχουν σχόλια: